Воденето на преговори е неразделна част от работата на всички мениджъри и служители. Успехите им в работата в
сериозна степен зависят от постигнатите резултати в проведените преговори.

Всеки знае, че работата по даден проблем не е лесна, особено, когато хората се ядосват или изнервят, когато не проявяват разбиране и когато нещата се приемат на лична основа. Преговорите са житейски факт. Те са обещаващо средство да получим онова, което искаме от другите. Фактът, че водим преговори ежедневно , съвсем не означава, че се справяме ефективно.

Семинарът "Организационна култура" е предназначен за директори, мениджъри, HR-специалисти.

Поднасянето на информация под формата на презентации става все по-разпространено и умението за презентиране все по-важно за ефективното осведомяване и печелене на публика.

Семинарът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

В изключителния семинар „ Контрол над стреса за ефективна работа в екип” са застъпени теми и подходящите към тях интерактивни методи, за практическо овладяване на уменията. Имате възможност за дискутиране на автентични проблеми.

Компетенциите са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията.

При постъпването на нови кадри в компаниите е необходимо да им бъде обърнато специално внимание, свързано с постъпването им на работа и адаптацията им. Прилагайки отлично действаща система за адаптация, служителите лесно възприемат и изпълняват ефективно своите задължения, в колектива се създава приятелска атмосфера без напрегнатост в отношенията, повишава се мотивацията за висококачествено изпълнение на работата.

Семинарът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения.

Семинарът "Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие" е предназначен за ръководители и собственици на фирми, сътрудници и ръководители на HR-отдели.

Страници