Център "Образование за демокрация"

ул. "К.Фотинов" 15
Пловдив
България
4000

++359 32 628 374