Макар и подхождащи с недоверие, понякога и със смях, всеки от нас е изпитвал неприятното усещане на обезсиленост, умора и отпадналост. В

подобни случаи достигането до дома след работа се оказва изключително трудна задача.

     Ако професията ви е свързана със срещи с много хора всеки ден, вие поемате част от тяхната енергия – както положителна, така и отрицателна. Всичко зависи от това как е настроен в момента човекът, когато се среща с вас.

   Това се отнася за всички професии, в които се контактува с голям поток от хора: продавач – консултанти, търговски представители, супервайзори, доставчици и дистрибутори; учители, социални работници, лекари, психолози, стоматолози; банкови служители и служители в държавната администрация; които заради естеството на работата си постоянно са в контакт с някого.

Така често ние се чувстваме като изцедени в края на деня. Това се случва след като приемаме негативната енергия на хората.

     Ако работата ви е свързана с физически контакт – докосване на хора – след всеки клиент дръжте ръцете си за две минути в купичка с вода, или просто ги изполейте. Това особено силно важи за фризьори, лекари, стоматолози, масажисти, рехабилитатори. Хубаво е по време на работа да носите гривни, желателно е да са от хематит. Те изпълняват функцията на изолатор от чуждите енергии и така биха ви предпазили от тях. В края на работния ден, измийте гривната си под течаща вода, тъй като се пренасища с енергията на хората около вас.

     Ако работата ви е свързана с некпрекъсната комуникация с много хора, от негативна енергия би ви защитила обикновената безопасна игла, закопчана от вътрешната страна на дрехата, с която сте облечен.

    Изключително добре би действала вана с шепа морски соли. Това също пречиства от отрицателните енергии на хората, с които контактувате на работното си място.