Концепцията за коучинг е породена от спортния такъв. Професионалният коуч се различава от традиционния спортен треньор. Коучът е личност, която не само напътства в начина на поведение, но и притежава познанието и опита да подпомогне определянето на посоката.