Наред с обучителните зала, разполагаме с уютен психотерапевтичен кабинет, ултрамодерен логопедичен кабинет, двама логопеди и трима психотерапевти за работа с възрастни и деца по следните направления:

- Индивидуална и групова психотерапия:

Стрес (напрежение), неувереност (липса на самочувствие), тревожност, безсъние, мигрена, паника (панически атаки), страхове, фобии, неврози, заекване, натрапчивости (натрапливи мисли, представи и действия), мъка предизвикана от раздяла (любовна мъка), скръб по загубен човек, депресии, фантомна болка, помага при спиране и отказване от медикаментозно лечение (антидепресанти и други), зависимости (никотинова и алкохолна), анорексия, булимия, неувереност при контакт, възстановяване след физическа или ментална травма и други психични разстройства.

Терапия за претърпели ПТП

Детска психотерапия - анорексия, булимия, неувереност, депресии, панически пристъпи и панически разстройства, натрапчивости, кошмари, нощни терори и страхове, социална неувереност, поведенчески нарушения, агресивни прояви, насилие в семейството и училището, обучителни трудности и т.н.

Психологическа, педагогическа и логопедична терапия за деца със СОП /специални образователни потребности/ - аутизъм, ДЦП, епилепсия, синдром на Даун, умствена изостаналост, слухова и/или зрителна недостатъчност, дислексия, дисграфия и т.н.

- Логопедична и артикулационна рехабилитация

Речеви и артикулационни нарушения, нарушения на писането, заекване и др.