Преглед

  Този курс цели да Ви осигури с основни техники и стратегии за разбирането на търговския процес и как да преодолеете възражения, така че да реализирате повече продажби и да надскачате таргета си.

Кой може да се възползва от този курс?

  • Продавачи
  • Консултанти
  • Търговци, които не са преминали формално търговско обучение.
  • Търговци, които се нуждаят от опресняване на базовите умения и префокусиране на техните време и усилия.
  • Новоназначени търговци
  • Специалисти и мениджъри „Ключови клиенти”
  • Предприемачи
  • Търговски мениджъри


Какво ще получите от този курс?

  • Научете какви са разликите между средностатистическия търговец и „родените” търговци
  • Научете се как да идентифицирате специфичните нужди на вашия клиент и как да напаснете своята оферта към тях.
  • Научете се как да правите търговски презентации и обаждания
  • Научете как да преодолявате възражения и извинения по позитивен и повлияващ начин.
  • Научете как да изградите отношения на доверие и „харесване” от Вашия проспект.
  • Научете как да изкарате наяве нуждите и желанията на проспектите, както и да ги „четете” правилно.
  • Подобрете вашите умения за задаване на въпроси и активно слушане.
  • Научете как да използвате езика на тялото  и невербалната комуникация като свое преимущество – как да влияете на клиента, без той да разбере.
  • Научете се как да разбирате мотивацията на вашите проспекти.
  • Научете техники за затваряне на сделката.
  • Как да останете разбрани без излишно бръщолевене.
  • Научете как да изграждате рапорт с проспектите без усилие.
  • Научете как да направите добро първо впечатление.
  • Научете как да генерирате повече работа чрез обикновено телефонно обаждане. 

За повече информация:

Търговски тренинг
Директни продажби
Консултативни продажби
Цикъл и управление на продажбите
Работа с клиенти

 

НЛП Продажби
0888722478 – Ивелин Бонев
Управител/НЛП Треньор