"Как откритието за дизайна на човека ни дава карта за магията на любовта"

Ивелин Бонев

      Науката хюман дизайн или дизайн на човека е нова за България. Неин основател и разпространител е Ра Уру Ху. Системата за човешки дизайн дава автентична за всяка личност стратегия и задълбочено анализира осъзнатите и неосъзнати черти от Вашия характер като Ви предлага карта на личния Ви модел преработване на енергия. Чрез тази карта се разкриват мисловни, емоционални, физически и генетично заложени качества, които оказват въздействие върху здравето, кариерата, връзките, взаимоотношенията и всички други аспектина живота.

      Прилагането на уникалната Ви стратегия помага особено при взимането на всяко едно решение. Откривайки невидимите за Вас черти на характера Ви и прилагайки личната си стратегия, печелите увереност в себе си, знаете как и кога да действате, как да взимате безпогрешното за себе си решение и как да влизате в житейски ситуации, които всеки път са коректни за Вас.

      Вашият уникален профил са интимните Ви "инструкции за употреба". С негова помощ успявате да представяте силните си страни и да откриете това, което е неосъзнато за Вас, но видимо за околните.

   Забележително е как с помощта на доказаната система хюман дизайн се освобождавате от навиците, ограничаващи Вашето истинско Аз и преодолявате хомогенизирането, към което светът ни обуславя. Възможността да преоткриете Вашата индивидуалност получавате още с анализа на личния Ви дизайн.

     Ивелин Бонев е сертифициран анализатор на хюман дизайн профили, който предлага сигурния път към истината за Вас. Приемете предизвикателството да станете себе си и да изживеете магията на живота като пътуване, което всеки от нас е тук да извърши.

Наслаждавайте се на пътуването!