Образование:

Висше образование – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Специалност: Психология

Специализация: Базови терапевтични умения в СВТ, Уъркшоп, ТАТ

Допълнителни курсове: "Управление на малки групи" , "Фасилитация и управление на групата. Разработване на макро и микродизайн на обучителни програми"

Интереси:
- Изявени в сферата на психологично консултиране
- Обучителни тренинги за ефективно целеполагане и консултиране