Образование:

Висше образование – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Специалност: Психология

Интереси:

-    Сферата на приложна психология   
-    Обучителни тренинги за възрастни с екипна насоченост развиваща мотивацията и комуникацията в и между отделните звена във фирмата.