Връзката на родителя с детето е удивителна и ексклузивна. Тя е от изключително значение и за двете страни, но влиянието което оказва върху целия жизнен път на все още малкото създание е поразително. Отговорният родител знае, че освен любов детето се нуждае от сигурност, а тя се постига със здрава и честна комуникация помежду им.

                Все по-забързаното ежедневие, съпроводено от стрес и проблеми, крие риска да пренебрегнем своето дете. Възрастният трябва да намери подходящия индивидуален път към детето си, да знае как да успокоява крехката му психика. За това са необходими познания и оригинален подход към малкия човек, които да са основани на опита.

 

 

            Нашите специалисти предлагат практически решения на въпросите:

  • как да говорим с детето;
  • как да поддържаме статута на ползващ се с доверие родител;
  • как да бъдем равноправни партньори с детето си;
  • как да преодолеем вреден навик, агресивно поведение или друг поведенчески проблем с детето си;
  • как да покажем на детето, че е сбъркало;
  • кога и как да отказваме на детето си;
  • как да изградим емоционална връзка с него;
  • как да открием потенциала на детето и да провокираме развитието му.

            Открийте пред детето си безценният път към Вас чрез общуването!