Основната функция на мотивационното писмо е да подчертае защо желаете да заемете конкретната позиция, а не да преповтаря информацията от автобиографията. Изложете мотивите си стегнато, в не повече от три основни параграфа. Мотивационното всъщност представлява кратък текст, в който изразявате желанието си да работите в конкретната компания и защо считате, че сте подходящ за конкретната позиция. Т.е. само на пръв поглед звучи сложно. 

Ето кои са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРИНЦИПИ при писането на мотивационно писмо:

1. Структурирайте и подредете смислово информацията в съдържанието, защото мотивационното писмо може както да Ви даде шанс, така и да затвори вратите пред Вас, ако не е индивидуализирано и е пълно с грешки.

2. Спазвайте деловия тон, но и се стремете към индивидуален стил на изразяване. Копираното мотивационно писмо не само не би ви донесло ползи, но и би повлияло негативно! Не използвайте стандартно мотивационно писмо, което сте открили в Интернет. Само един поглед на Специалиста Човешки Ресурси е достатъчен, за да квалифицира писмото Ви като „шаблонно”, което е по-скоро знак за липса на желание да заемете позицията, щом не сте положили дори минимално старание. Тогава рискът да отпаднете още при първичния етап от процедурата по подбор е реален.

3. Опишете по какъв начин опитът и уменията ви са релевантни на позицията, за която кандидатствате и с какво ТОЧНО ВИЕ ще допринесете за компанията. Посочете примери от предишния си опит, разкажете (на кратко) за вашите достижения, ако има такива, разбира се. Ако позицията, за която кандидатствате, е в различна сфера от тази, която сте заемали до този момент, открийте и посочете връзки между двете.

4. Не засягайте темата за очакваното от вас заплащане в мотивационното писмо. В противен случай ще оставите впечатление, че основната причина за кандидатсването ви е работната заплата.

 

5. Желателно е мотивационното писмо да бъде изпратено като отделен файл. Не е стилно издържано и не изглежда професионално ако информацията в мотивационното писмо е изписана непосредствено след автобиографичните ви данни.  

6. Покажете, с няколко изречения, че се интересувате от фирмата, че сте я проучили и сте се запознали с основните направления на дейност. 

7. Не забравяйте да споменете за плановете си за кариерно развитие и това как тази позиция се вписва в тях.

8. Оставете контакти за връзка с вас при наличие на доуточняващи въпроси.

Написано по този начин, гарантираме, че ще получите желания ефект. Не забравяйте да се подготвите за най - любимото задължение за Специалистите Човешки Ресурси - интервюто за работа.

Очаквайте продължение ....