Развитието в кариерата на учителите е свързано с усъвършенстването на знания, компетентност и умения в процеса на заемане и изпълнение на дадена длъжност. Тя сама по себе си определя положението на учителя в училището чрез определяне на правата и задълженията му.

 

 

          Кариерното развитие води до повишаване на:

  • качеството на образователно-възпитателния процес;
  • работната заплата и поемането на нови отговорности.