В тренинга "Комуникативни и презентационни умения" ние Ви предлагаме ефективни начини за изразяване, пълноценно предаване на информация и привличане и задържане на вниманието на аудиторията.

 


 

                     В програмата на тренинга е включен пълен набор за получаване на ценни и полезни умения в сферата на комуникацията и способностите за презентиране като:

  • ефективно общуване;
  • видове общуване;
  • принципи и насоки при изпращането на ясно съобщение;
  • 7 основни принципа, използвани в комуникацията, за увеличаване яснотата и точността на съобщението;
  • стратегии за успешно презентиране;
  • ефективно планиране и структуриране на представянето;
  • структуриране на речта;
  • невербална комуникация;
  • кога и как да използваме визуланите средства с цел печелившо презентиране.

            Обучението е полезно за ученици и техните родители, студенти, професионалисти с представителни функции  и всички други, които искат да печелят публиката по-лесно и да задържат нейното внимание. С негова помощ Вие развивате удивителни комуникационни способности и усвоявате забележителни презентационни умения.