Коучнгът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отделите по персонала.
В коучинга "Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление" Ви предлагаме следните теми:

Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала.

            Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

            Чрез коучинга "Практически умения за развитие лоялността на персонала" Вие:

Коучингът "Ръководене на персонала" е предназначен за собственици и мениджъри на фирми и организации, директори, HR-мениджъри.
В програмата са включени следните теми:

Страници