Образование:

Висше образование – Великотърновси университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Специалност: Психология.

Допълнителни курсове:
"Управление на малки групи" , "Фасилитация и управление на групата. Разработване на макро и микродизайн на обучителни програми"

Интереси:

- Изявени в сферата на психологията, психоанализата и човешките модели на поведение.
- Мотивационни и обучителни тренинги за ефективно целеполагане, изграждане на визия, определяне и осъзнаване на  личностна мисия, освобождаване от стрес и др.