Лайф коучингът е насочен към индивидуална работа с клиента с цел подобряване на всички сфери в живота- самооценка, взаимоотношения, личностно израстване.