Коучингът "Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие" е предназначен за ръководители и собственици на фирми, сътрудници и ръководители на HR-отдели.

            В програмата на коучинга са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

 

 

            Използват се следните методи за водене на тренинга:

  • ролеви игри;
  • работа в групи;
  • дискусии;
  • изпълняване на устни и писмени задачи.