Просоциалното моделиране или моделирането на просоциалното поведение се оказва необходима част от социалния живот. Факт е, че в неговото реализиране са включени всички, защото няма човешко същество, което да не изпада в ситуации на затруднение. С това нараства тенденцията към хуманизиране на общуването между ученици и учители, също така и преминаването към все по-интерактивни методи на обучение. Належащо за българското училище е да бъде адекватно на специфичните изисквания към работата с деца с различни културни, религиозни, физически и интелектуални потребности.

 

 

            След тренинга "Просоциално моделиране и развитие на системи за образование в различност" Вие:

  • ще имате възможността да давате на подрастващите такива образование и възпитание, които ще съответстват на официалните представи за необходимо и достатъчно;
  • ще усъвършенствате  Вашите комуникативни умения;
  • ще научавате как да утвърждавате в училищната атмосфера междуличностното опознаване, сътрудничеството и сближаването;
  • ще усвоите ефективни методи за обучение и възпитание в демократични ценности и култура.