Ежедневно чуваме критики към родното образование с аргумента, че „нивото на училищата не е като едно време”. Реалността е, че съвременните училища се сблъскват с много по-комплексни проблеми, отколкото преди.
Някои училища „пропадат”, понеже са в центрове, в които се сблъскват с множество проблеми – множество етноси, деца със СОП, неглижирани деца, бедност, прекалено големи класове и т.н. Но същевременно с проблемите, практиката показва, че в такива училища е най-малко вероятно да имат напълно подготвени преподаватели (независимо от богатото им на опит ежедневие).
        Никой не може да отрече, че теоретичната подготовка в съдържателно отношение по специфичната за преподавателя дисциплина е отлична. Предизвикателствата, с които се сблъскват обаче често са от съвсем различен характер – педагогически и то в най-широк смисъл.
     Учителите трябва да имат познания за всички основни сфери на човешката дейност. Те трябва да преподават множество предмети на множество от комплесни индивиди, всеки от които е уникален със своето предишно познание, културни особености, домашни преживявания, стил на учене, характер, интереси и мотивация.
      Учителят трябва да организира детския ден и поведение към предизвикателствата, които могат да бъдат разбрани само отчасти от родителите, които се борят да държат нещата под контрол дори в 2-часов рожден ден. Освен това учителите трябва да поддържат ниво на професионализъм независимо от безбройните стресори, да говорят и пишат с безупречна граматика, да работят добре с другите, но едновременно с това да се справят дните си „сами”. Те трябва да бъдат моделите за гражданство и морална неподкупност – забавни като Краси Радков, надеждни като Борислав Михайлов, с аналитичните умения на Айнщайн и с мъдростта на Майка Тереза.
       Как да се подготвим за такава амбициозна задача? Курсовете за педагози разбира се играят главна роля в три основни сфери. Първите две, биват покривани в голяма степен още с придобиването на правоспособност за изпълняване на учителската професия.

  1. Общо образование – отнасящо се до образователни курсове с цел да изложат педагозите на широк спектърот изкуства и науки, да засилят уменията им критично мислене и да им помогнат да разберат как някои сфери на специализация пасват на по-широките полета от знание.
  2. Втория стълб на подготвката на учителя са сферите са тяхната специализация в 1,2 и повече науки. Учители само с базово познание по съответната дисциплина е като да се изпрати медицинска сестра за работа в болница след като е изкарала серия от теоретични курсове по биология, но без каквато и да е клинична практика. Когато детето пристигне в училище, родителят иска да бъде посрещнато от професионалист, който познава преподаването и научаването в детайли, практикувал е под супервизия и не на последно място – демонстрирал е способности да помага на учениците да учат.
  3. Третата и все по-важна с течение на времето сфера на обучение на педагозите са курсовете свързани с преподаването и научаването. Те целят да ги научат за човешкото развитие и типовете мислене, които са характерни за учениците на различни възрасти. Учителите научават относно комплексностите на интелигентноста, културите, стиловете на учене, мотивацията и преподаването на деца със СОП. Обратно на общоприетото схващане, от особена важност е обучението в използване на гласа и стратегиите за яснота на комуникацията.

       Именно тук са нашите компетенции. Нашите обучители имат значителен опит в множество предизвикателни сфери на педагогиката:

  • Пенитенциарна психология
  • Специална педагогика и психология
  • Начална педагогика
  • Детска психология
  • Логопедия
  • Обучение на деца със СОП
  • Детска и юношеска психотерапия и консултиране

        Нашите тренинги за педагози силно акцентират на практическата и непосредствена приложимост, съобразени с най-актуалните педагогически подходи.

За повече информация:
0888 72 24 78 - Ивелин Бонев

Треньори:

Белислава Йолдова

Красимира Стоянова

Жени Чорова

Деница Петрова