Тренингът "Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие" е предназначен за ръководители и собственици на фирми, сътрудници и ръководители на HR-отдели.

Тренингът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения.
В тренинга "Как да бъда ефективен наставник на своите служители" ние Ви предлагаме да разгледате:

При постъпването на нови кадри в компаниите е необходимо да им бъде обърнато специално внимание, свързано с постъпването им на работа и адаптацията им.

            Компетенциите са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията.

            Целите на тренинга, който Ви предлагаме, са:  

Страници