Тиймбилдингът е процес, който позволява развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Това се постига чрез дейностите тип игри, често от колективен характер, благодарение на които участниците култивират способността си да работят в екип. Indoor игрите са различни по време, динамика и оригиналност, провеждат се на закрито. Indoor програмите могат да обслужват различни цели в малките групи на фирмата.

 


      Тиймбилдингът на закрито е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на най-доброто от всеки отдел, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способност за сътрудничество.
Подходяща група за участие в тренинга е до 20 души.