Управлението на класа е важна задача, изискваща от учителите да работят старателно и непрекъснато за поддържането на положителна. Управлението на класа е важна задача, изискваща от учителите да работят старателно и непрекъснато за поддържането на положителна...

Изпадали ли сте в конфликтна ситуация? Ако отговорът е отрицателен, то Вие сте изключителен пример. В ежедневието различните хора преживяват неразбирателства с околните постоянно...

Всяко живо същество е зависимо в някаква степен. От сериозно значение обаче е естеството на определена зависимост- дали е съобразена с нашата природа, или е придобита и неестествена зависимост...

В живота си човек се сблъсква с различни неприятности, трудности, болки, катаклизми, кризи и когато живее, на него му става съвсем некомфортно и често възниква глобалният въпрос...

Семинарът "Консултиране" е насочен към развитие на ученията на педагогическите съветници и класните ръководители с цел осъществяването на ефективен консултативен процес на индивидуално или групово ниво.

Взаимоотношенията между учителя и учениците играят важна роля в живота на подрастващите. Общуването в училище се основава на принципа на реципрочност - той предполага обратимост на връзката...

Семинарът е предназначен за учители по всички учебни дисциплини във всички видове училища в системата на средното образование в страната, както и на педагозите от детските градини. Подходящ е за класни ръководители, възпитатели, педагогически съветници. обучението е демонстрационно- илюстративно.

Актуалността на въпроса поражда редица въпроси и тревога сред възрастните поради нарастването на детската агресивност в предучилищна и училищна възраст в резултат на динамични социално-икономически промени в обществото и като задължителен момент в социалното съзряване на детето.

Случвало ли Ви се е да присъствате на сцена в клас, в която едно дете пищи, рита, блъска и никой не е в състояние да го укроти? Факт е, че детето шокира с поведението си навсякъде и по всяко време и не на последно място- в училище.

За да живеем в хармония със себе си е много важно да развиваме не само умствените, но и емоционалните си умения. Всички емоции са призиви за действие, те са мигновени планове за справяне с обстановката, които еволюцията е закодирала у нас.

Pages