Тренингът "Как да продаваме ефективно" е изключително подходящ за мениджъри по продажбите, продавач-консултанти и всички, желаещи да усъвършенстват продажбените си умения.

                  Тренингът включва:

  • етапи нa eфективната продажба;
  • как да обслужваме "качествено" своите клиенти;
  • видове клиенти и ефективни техники за работа с тях;
  • ефективната комуникация;
  • външен вид на продавач-консултанта или мениджъра;
  • стратегии за справяне със стреса;
  • как да създадем атмосфера на доверие и сътрудничество;
  • сваляне потребностите на клиента.

 

 

 

            Методите за водене на тренинга:

  • теоретична част;
  • практическа част - ролеви игри, работа по групи, дискусии.