Семинарът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения.

 

 

            В семинара "Как да бъда ефективен наставник на своите служители" ние Ви предлагаме да разгледате:

  • новото ниво на мениджмънта - наставничеството;
  • разликата между наставничеството и традиционният мениджмънт, преимущества и ограничения;
  • видове стилове на ръководство;
  • делегирането като елемент на ръководството;
  • фактори, определящи ефективността на наставничеството;
  • способи за разширяване творческия потенциал на сътрудника;
  • видове въпросни технологии - функция на въпросите, типове въпроси;
  • същност и техники на активното слушане;
  • анализи на невербалното поведение.