Воденето на преговори е неразделна част от работата на всички мениджъри и служители. Успехите им в работата в
сериозна степен зависят от постигнатите резултати в проведените преговори.

Всеки знае, че работата по даден проблем не е лесна, особено, когато хората се ядосват или изнервят, когато не проявяват разбиране и когато нещата се приемат на лична основа. Преговорите са житейски факт. Те са обещаващо средство да получим онова, което искаме от другите. Фактът, че водим преговори ежедневно , съвсем не означава, че се справяме ефктивно.

Уъркшопът "Организационна култура" е предназначен за директори, мениджъри, HR-специалисти.

Поднасянето на информация под формата на презентации става все по-разпространено и умението за презентиране все по-важно за ефективното осведомяване и печелене на публика.

Уъркшопът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

В изключителния уъркшоп „Контрол над стреса за ефективна работа в екип” са застъпени теми и подходящите към тях интерактивни методи, за практическо овладяване на уменията. С ролевите и симулационни игри, познавателни тестове и възможност за дискутиране на автентични проблеми Ви предлагаме: