Компетенциите са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията.
Целите на коучинга, който Ви предлагаме, са:

При постъпването на нови кадри в компаниите е необходимо да им бъде обърнато специално внимание, свързано с постъпването им на работа и адаптацията им.

Коучингът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения
В коучинга "Как да бъда ефективен наставник на своите служители" ние Ви предлагаме да разгледате...

Тренингът "Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие" е предназначен за ръководители и собственици на фирми, сътрудници и ръководители на HR-отдели. В програмата на коучинга са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отдели за управление на персонала.

Оценяването на персонала е важно, за да се увеличи контрола над ефективността на персонала, а следователно и ефективността на бизнеса. Крайната цел на процеса е измерване на параметри, на които можем да влияем, за да оптимизираме качеството на работа в компанията.

Мотивацията и лоялността са необходими условия при предотвратяването на евентуален саботаж, кражба или изтичане на информация.
Мотивацията е изключително ценен процес, който активира дейността и поведението.

Благополучното развитие на организацията в голяма степен зависи именно от лоялността. Като всеки процес, тя също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е ценно и практично, защото усилията за създаването му неминуемо се възвръщат.

Напредъкът в бизнеса е основна цел на всяка организация. Естествено, за нейното постигане са необходими много желание и труд. Създаването на успешни екипи се основава на управлението на силните страни на хората.

Тренингът е предназначен за собственици и ръководители на компании, организации и учебни отдели.
Целите на тренинга са:

Pages