В уъркшопа "Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление" Ви предлагаме следните теми:

Целта на това оценяване е постигане на по-голяма ефективност в работата, подобряване на организацията и развиване потенциала на всеки служител. Оценяването на персонала заема централно място в управлението, защото помага на всеки служител да разбере своята роля в организацията, което ще подпомогне едно по-пълно и подходящо покриване нуждите на работодателя.

Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости. Чрез уъркшопа "Практически умения за развитие лоялността на персонала" Вие:

Уъркшопът "Ръководене на персонала" е предназначен за собственици и мениджъри на фирми и организации, директори, HR-мениджъри.

Страници