viagra buy internet

1. Прочетете внимателно обявата за работа и обърнете внимание на това дали съответства на Вашата професионална квалификация, досегашен опит и допълнителни умения. Безразборното и хаотично кандидатстване, съпътствано с нереалистично оценка на възможността не би направило положително впечатление на Специалистите по подбор на персонал.

 

2. Aктуализирайте своята автобиография при всяко кандидатстване - Ако се налага променете съдържанието и акцентите, хронологията или позиционирането на информацията. Много хора правят грубата грешка да използват една и съща автобиография за различни своободни позиции за работа. Някои от тях дори си я размножават на ксерокс и я разпращат навсякъде, където могат. Това  е показателно, че кандидатът проявява незаинтересованост в кандидатурата си и неубеденост.

 

3. Използвайте ЗЛАТНИТЕ ДУМИ - Автобиографията (CV) всъщност не е нищо повече от инструмент за продажба. Ето защо, за да успеете да се „продадете“ е добре да се рекламирате, да се представите с мощни, гръмки думи, които ще направят впечатление на вашият евентуален работодател. Думи като:

 * Управлявам * Продавам * Организирам * Прецизирам * Усъвършенствам * Подобрявам * Печеля и др. 

4. Оформете информацията за досегашните Ви работните места в хронологичен ред, започвайки от последната месторбота. Представете информацията за себе стегнато и структурирано. В случай, че CV-то Ви не е добре структурирано има риск специалистът по подбор да не се ориентира и да пропусне важна информация, включена във Вашето CV, която би довела до това да се спре на Вас. Подредете си информацията така, че да изглежда СТИЛНА, ЕЗИКОВО ИЗДЪРЖАНА И ДА ГОВОРИ ЗА ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

5. Опишете подборно заеманата от Вас позиция, както и основните задължения и отговорности. Разбира се, не прекалявайте с описателността.

6. Бъдете конкретни - Няма по-отегчителна автобиография от „кухата” автобиография – онази, която говори много, но не казва нищо. Не трупайте множество факти на едно място. Нормалната дължина на CV-то е от 1 до 3 страници за бакалавърска и магистърска степен, от 2 до 5 за докторантура и над 5 за опитни академици или изследователи. 

7. Избегнете правописните грешки - Има голяма опасност да създадете лошо впечатление, ако HR специалистът види правописни грешки в документите Ви. Затова задължително прегледайте за грешки CV-то си, преди да го изпратите.

8. Попълнете всичките модули на автобиографията, а именно:

Лични данни - Допълнителна информацията като възраст, семейно положение, деца и възрастта им, дата и място на раждане, националност, адрес не е задължително да присъства в документите Ви. 

Образование - учебните заведения (отново започвайки в хронологичен ред от последното към първото), специалностите, периодите на обучение, образователно – квалификационната степен.

Трудов опит – хронологията на описание е същата. Отбележете от кога до кога сте били на съответната длъжност, като посочвате месеца и годината. Конкретен ден на започване и прекратяване на трудовото правоотношение не се изисква. За всяка позиция опишете своите основни задължения, отговорности и постижения. Придържайте се към честността, обективността и точността. Не завоалирайте и не си предписвайте задължения, които никога не сте изпълнявали. Повярвайте има начини, благодарение на които Специалиста Човешки Ресурси да установи разминаването. Хубаво е при споменаването на секи работодател да се спомене – адрес, сфера на дейност (търговия и продажби, производство, консултантски услуги, социална сфера, здравеопазване и мн. др.), както и логото (ако има такова, разбира се).

Езици - Обикновено се посочва нивото на владеене на даден език и в трите аспекта - разбиране, говорене, писане. Предимство е ако имате сертификати за завършени езикови курсове. 

Умения /компютърни и шофьорски/ - Посочете уменията, които притежавате. При споменавате на шофьорските си умения, хубаво би било да посочите дали сте активен шофьор или не.

Допълнителни курсове и сертификати - В този модул опишете други квалификации, които сте придобили, в хронологичен ред от последната към първата. Ако нямате такива – не го споменавайте.

Снимка - Ако изрично не се изисква да приложите снимка,  решението дали CV-то Ви да има такава е Ваше. Снимката към автобиография носи допълнителна информация за човека и улеснява специалистите по подбор да се ориентират по-лесно в документите на различните кандидати, защото дават по-добра възможност за визуализиране.  Изключително важно е снимката да е  паспортен формат, или поне близък до него. Изключително неприятно впечатление и непрофесионално правят приложените снимки от тържества, в ресторанти, дискотеки и др. заведения, снимки по бански или бельо, както и такива с много хора. Коментара за подобни кандидатури оставаме на Вас!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Очаквано възнаграждение - Посочването на очакваното от Вас възнаграждение не е задължително и сами трябва да прецените дали да дадете такава информация на работодателя. Помислете преди да запишете тази информация.