Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда.

Тренингът се извършва чрез лекции, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси.

Тренингът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

Прилагайки отлично действаща система за адаптация, служителите лесно възприемат и изпълняват ефективно своите задължения, в колектива се създава приятелска атмосфера без напрегнатост в отношенията, повишава се мотивацията за висококачествено изпълнение на работата.

Тренингът се изпълнява чрез разнообразни методи, осигуряващи на участниците както необходимите знания, така и използването на тези знания (ролеви игри, решаване на проблеми).

Тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отделите по персонала. В тренинга "Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление" Ви предлагаме следните теми:

Натоварването с необикновено големи отговорности, постоянното съобразяване с колеги и поразителната липса на време правят работната среда един от основните източници на стрес. Мениджърът е този, който трябва да се погрижи екипът и подчинените му да не изпадат в стресови ситуации, а това се постига с практични умения за управление на стреса.

С тренинг за оптимизиране на времето облекчавате ежедневието си, получавате това, което искате и следователно успокоявате ума си, за да може да почиваме. Помагаме Ви да откриете как изразходвате времето си и къде го прахосвате.