За всеки мениджър е полезно да има умения за откриването и облекчаването на стресогенните фактори, защото така осигурява подходяща среда за подчинените си и гарантира високи резултати.

          Тренингът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

            Темите, които са застъпени в тренинга "Вътрешен треньор на фирмата" са:

„Ораторско майсторство”, „красноречие” , „убеждаваща комуникация” - познати понятия, които разбираме, но за детайлното им овладяване са необходими специални знания и практически умения. Дори да знаем как да спечелим един човек, представянето пред по-голяма аудитория изисква система от инструменти за влияние, практичното прилагане на реторическите принципи и средства.

Тренингът "Организационна култура" е предназначен за директори, мениджъри, HR-специалисти и предлага богата тематика.

            Всеки знае, че работата по даден проблем не е лесна, особено, когато хората се ядосват или изнервят, когато не проявяват разбиране и когато нещата се приемат на лична основа. Преговорите са житейски факт. Те са обещаващо средство да получим онова, което искаме от другите.

          Воденето на преговори е неразделна част от работата на всички мениджъри и служители. Успехите им в работата в сериозна степен зависят от постигнатите резултати в проведените преговори.