„Ораторско майсторство”, „красноречие” , „убеждаваща комуникация” - познати понятия, които разбираме, но за детайлното им овладяване са необходими специални знания и практически умения.   Дори да знаем как да спечелим един човек, представянето пред по-голяма аудитория изисква система от инструменти за влияние, практичното прилагане на реторическите принципи и средства.

        Поднасянето на информация под формата на презентации става все по-разпространено и умението за презентиране все по-важно за ефективното осведомяване и печелене на публика.

 

 

            Теорията и практиката на обучението „Ефективна реч и резултатно презентиране” са съставени от два основни модула, които изследват и дават умения, необходими за презентатора и за подходящите качества на презентацията.

            Ефективният презентатор:

 • Подходящия външен вид и грим при жените;
 • Ефективен и вълнуващ говор и изговор при презентирането;
 • Печелившият език на тялото при презентиране;
 • Своевременна и пълна подготовка;
 • Стимулиращото организиране на пространствено-времевото изложение;
 • Ексклузивното откриване на допирни точки с публиката и изграждане на силно позитивни нагласи към представяното послание;
 • Умение за подходящо въздействие върху сетивата на слушателите;
 • Силната и безпогрешна аргументация и умение за убеждаване;
 • Информативното отчитане на допуснатите грешки и тяхното преодоляване.


            Стимулиращата презентация:

 • Целенасоченост на презентацията;
 • Резултатност на професионално изграденият текст;
 • Ефективно въздействие върху картинно-образното мислене на слушателите и емоционалното им възприятие;
 • Техники за пълно задържане на вниманието;
 • Практическо упражняване на умението за излагане на информация.

            Обучението е подходящо за ученици, студенти, професионалисти и всички други ентусиасти, които искат да бъдат по-добри оратори. С негова помощ Вие развивате комуникационните си умения - изразявате се оригинално, презентирате ефективно, ползвате се с доверие.