Екипът е придобил умения за по-ефективна комуникация и работа с учениците. Учителите получиха базисни познания за изготвяне на учителско и ученическо портфолио.

Педагогическият персонал на ЦДГ "Ян Бибиян", гр. Стара Загора придобиха нови знания и умения на тема "Консултиране"

На 21.11.2012 г., сряда, от 9.00 ч. до 13.00 ч., в зала № 210 на РИО – Сливен, се проведе тренинг на тема "Техники за справяне със стреса" с участието на г-жа Бисерка Василева – началник, експерти и служители от Регионален инспекторат по образованието – Сливен.

Педагогическия персонал на СОУ "Г. Милев", гр. Раднево получиха базисни познания и практически умения по темите:

Портфолио
Видове тестове и методи за тяхното оценяване

Преподавателите, включили се в тренинг-семинара придобиха базисни познания по Corel Drow i Adobe Photo Shop. Ефективният тренинг протече в два дни.

Екипът от преподаватели получиха базисни познания по темите:

Работа с интерактивна дъска
Портфолио