II ОУ „Паисий Хилендарски”, гр. Раднево


           Training Lab проведе тренинг-семинара за придобиване на  базисни познания по Corel Drow i Adobe Photo Shop в II ОУ „Паисий Хилендарски”, гр. Раднево.

          Ефективният двудневен тренинг с обща продължителност 12 часа бе проведен в компютърния кабинет на училището.
          Преподавателите, включили се в съботно-неделният курс, получиха нови знания като теория по Corel Drow 2 часа и Adobe Photo Shop 2 часа.

            Придобитите нови умения бяха затвърдени с 8 часа практически занятия.