Възпитанието и обучението по БДП е съществен компонент от цялостната учебно-възпитателната работа, която се извършва в училище. Ако ученическите години на човек са 12-13, то той е участник в движението по пътищата през целия си живот като пешеходец, пътник, велосипедист и водач на МПС.