Науката Хюман дизайн или „Дизайн на човека” е нова за България. Неин основател и разпространител е Ра Уру Ху. Системата за човешки дизайн дава автентична за всяка личност стратегия и задълбочено анализира осъзнатите и неосъзнати черти от Вашия характер като Ви предлага карта на личния Ви модел преработване на енергия. Чрез тази карта се разкриват мисловни, емоционални, физически и генетично заложени качества, които оказват въздействие върху здравето, кариерата, връзките, взаимоотношенията и всички други аспектина живота.

 

 

        Human Design интегрира генетиката с индийската система за чакрите, кабала, астрология и и’дзин. Тя разкрива не само разбиране за човешкия живот сам по себе си, но много специфични познания за всеки индивид: здравето му, личната психология, неговата уязвимост, както и неговите таланти. Също така дава познание за човешките взаимоотношения, семейната динамика, анализ и групиране на малки, средни и големи компании и организации.

        Прилагането на уникалната Ви стратегия помага особено при взимането на всяко едно решение. Откривайки невидимите за Вас черти на характера Ви и прилагайки личната си стратегия, печелите увереност в себе си, знаете как и кога да действате, как да взимате безпогрешното за себе си решение и как да влизате в житейски ситуации, които всеки път са коректни за Вас.

      Вашият уникален профил са интимните Ви "инструкции за употреба". С негова помощ успявате да представяте силните си страни и да откриете това, което е неосъзнато за Вас, но видимо за околните.

       Забележително е как с помощта на доказаната система Хюман дизайн се освобождавате от навиците, ограничаващи Вашето истинско Аз и преодолявате хомогенизирането, към което светът ни обуславя. Възможността да преоткриете Вашата индивидуалност получавате още с анализа на личния Ви дизайн.       

      Използвайки вътрешния си авторитет, а не ума си ще взимате онези решения, които не са обусловени, а са уникално правилни за самия вас. По този начин опитът ви за използване на вътрешния авторитет се задълбочава, а собствената ви уникалност се разгръща все по-широко. Уникално взетите решения ще се превърнат за вас във втора природа. Външния авторитет е онова, което споделяме и предаваме един на друг чрез общуването, за да се свързваме помежду си. В този конкретен етап от еволюцията на човека хората живеят в плоскостта на ума. Умът може да бъде в покой само когато забележи и признае собствената си природа, т.е. нашият личен дизайн (Human Design).

      Целта на личния дизайн е да ви разкрие вашата уникалност. Най-напред като ви покаже в кои отношения сте дефиниран. Следващата стъпка е да ви покаже кои центрове у вас са отворени, за да си дадете сметка в кои отношения сте обусловен от средата. Следващата стъпка е да спрете да се идентифицирате с отворените центрове. Идеята на Human Design е да хармонизираме личния си поток с общия поток. Очевидно е , че да узнаете за уникалния си дизайн и да го живеете са две различни неща. За да живееш в съгласие с природата си е необходима огромна смелост. Може да се научите да проумявате личния си дизайн с ума си, но да го живеете, може да ви научи само самия живот.