Тренингът "Ръководене на персонала" е предназначен за собственици и мениджъри на фирми и организации, директори, HR-мениджъри.

                  Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

            Чрез тренинга "Практически умения за развитие лоялността на персонала" Вие:

            Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда. Целта на това оценяване е постигане на по-голяма ефективност в работата, подобряване на организацията и развиване потенциала на всеки служител.

Тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отделите по персонала.

      Тренингът е предназначен за собственици и ръководители на компании, организации и учебни отдели.

              Целите на тренинга са:

      Напредъкът в бизнеса е основна цел на всяка организация. Естествено, за нейното постигане са необходими много желание и труд. Създаването на успешни екипи се основава на управлението на силните страни на хората. Това предполага проучване на специфичните психологически характерситика на хората, бързо и лесно откриване на силните страни, качеството на възможностите за извършване на определена дейност.

            Благополучното развитие на организацията в голяма степен зависи именно от лоялността. Като всеки процес, тя също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е ценно и практично, защото усилията за създаването му неминуемо се възвръщат.

               Мотивацията и лоялността са необходими условия за предотвратяването на нечестността, евентуален саботаж, кражба или изтичане на информация.

            Оценяването на персонала е важно, за да се увеличи контрола над ефективността на персонала, а следователно и ефективността на бизнеса. Крайната цел на процеса е измерване на параметри, на които можем да влияем, за да оптимизираме качеството на работа в компанията.

            Тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отдели за управление на персонала.

                   В тренинга се разглеждат следните теми:

Страници