Оценяването на персонала е важно, за да се увеличи контрола над ефективността на персонала, а следователно и ефективността на бизнеса. Крайната цел на процеса е измерване на параметри, на които можем да влияем, за да оптимизираме качеството на работа в компанията.

                  Тренингът дава възможност оценяването на персонала да се види като ключов елемент от системата на управление на персонала. За да бъде избран възможно най-добрия метод за оценка е добре професионално да се определи целта на планираната оценъчна дейност и да се съобрази с цялостната стратегия на компанията.

 

 

            С участието си в този тренинг Вие:

  • научавате иновативните техники за оценяване на персонала;
  • научавате как да оценяте персонала чрез тестове;
  • помагате на служителите да осъзнаят по-добре ролята си в организацията.

            Тренингът "Как да оценяваме персонала си" е предназначен за собственици на фирми, ръководители на подструктури, HR-мениджъри.