Тренингът е предназначен за собственици и ръководители на компании, организации и учебни отдели.

              Целите на тренинга са:

  • да формира системен подход за обучението на персонала;
  • да даде ефективни технологии за построяване на система за корпоративно обучение;
  • да свърже целите на обучението на персонала с целите на компанията или организацията.

 

 

      Чрез този тренинг Вие ще си отговорите на следните въпроси:

  • В какво се изразява ефективното обучение на персонала?;
  • Как обучението на персонала ще увеличи конкурентноспособността на организацията?;
  • Как да планираме, организираме и управляваме процеса на обучение във фирмата?