СОУ „Гео Милев” гр. Раднево
          Training Lab Проведе тренинг – семинар с целият педагогически колектив на СОУ „Гео Милев” гр. Раднево. Преподавателите изявиха желание да бъдат разделени на две групи като едната група пожела двудневният тренинг да бъде проведен в залата на училището, а с другата гупа двудневният тренингът да бъде изнесен в гр. Трявна.


         Макар колективът да бе разделен на две групи, преподавателите усвоиха нови знания и умения върху две теми:
Видове тестове и начини за тяхното изготвяне. Оценяване на тестове.
         Вниманието на учителите бе насочено върху видовете тестове и критериите за тяхното изготвяне. Оценяването им и формулите спомагащи за извеждане на цифровото изражение на знанията на учениците.

         Портфолио
         Целта на изготвяне на педагогическото портфолио е не само съобразяване с изискванията на МОМН за учебната 2012 -2013 г, но и преподавателският екип да изготви своето портфолиото.
•    Изготвяне на Портфолио на училището
•    Подготовка и изработване на учителското портфолио
•    Подготовка за изработване на ученическо портфолио.