ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Стара Загора


           Тrainig Lab проведе тренинг с ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Стара Загора на теми: Интерактивна дъска и Педагогическо портфолио, тренингът бе еднодневен с продължителност от 6 часа.


           Интерактивна дъска – темата бе позиционирана в три часа, като от тях 1 час теория и 2 часа практически занятия.
•    Интерактивната дъска в учебния процес. Основни параметри и възможности за използване на ИБД. Дидактически материали, предназначени за работа с ИБД.
•    Видове и модели ИБД. Сравнителен анализ на хардуера и софтуера на различните модели с оглед приложимостта им в учебния процес.
•    Инсталиране на софтуера. Настройки и калибриране на дъската. За пълноценно използване на дъската е желателно софтуерът да бъде инсталиран и на компютрите с които учителите подготвят своите уроци.  Разглеждат се възможните проблеми по съвместимостта на софтуера с други компютърни приложения.
•    Основни менюта и режими на работа на софтуера.
•    Инструменти за работа в интерактивен режим.
•    Създаване и редактиране на учебно съдържание. Настройки на параметрите.
•    Използване на галерията с образци.
•    Работа с мултимедийни дидактически материали. Съвместимост на различните мултимедийни формати със софтуера на дъската.
•    Работа със слоеве (само за някои модели дъски).
•    Интерактивни бутони. Подготовка и представяне на уроци с използване на софтуера на дъската. Преносимост на уроците, подготвени на друг компютър.

             Преподавателският колектив свои иновативното обучение с цел увеличаване на  посещаемостта в класовете и ангажиране на  самите ученици в по-активното усвояване на преподавания материал. Интеграция с информационните системи, въведени в училище и използвания софтуер, както и удобството за електронен пренос на материалите, създадени в час – по електронна поща или чрез друг цифров носител.
              Портфолио – темата бе позиционирана в три часа, като от тях 1 час теория и 2 часа практически занятия.
         Целта на изготвяне на педагогическото портфолио е не само съобразяване с изискванията на МОМН за учебната 2012 -2013 г, но и преподавателският екип да изготви своето портфолиото.
•    Изготвяне на Портфолио на училището
•    Подготовка и изработване на учителското портфолио
•    Подготовка за изработване на ученическо портфолио.