Воденето на преговори е неразделна част от работата на всички мениджъри и служители. Успехите им в работата в сериозна степен зависят от постигнатите резултати в проведените преговори.

         Тренингът "Как да водим преговори" е предназначен за специалисти, водещи преговори с трудни клиенти, партньори и конкуренти на фирмата или организацията.

           Програмата на тренинга включва:

  • техники и методи за управление на преговорите;
  • функция на въпросите по време на преговорите;
  • процесът на преговорите;
  • инструменти за убеждаването на опонентите;
  • как да използваме подсъзнанието на противника в полза на своите интереси.

     

 

            Обучението ще Ви помогне да:

  • усвоите ефективни техники за управлението на преговорите;
  • формирате твърда вътрешна позиция по време на преговори и как да я отстоявате;
  • формирате стретегическо виждане на преговорния процес.