За всеки мениджър е полезно да има умения за откриването и облекчаването на стресогенните фактори, защото така осигурява подходяща среда за подчинените си и гарантира високи резултати.

              Често ли Ви се случва в един момент да се окажете в ситуация, в която нямате време за нищо друго освен работа и домашни задължения? В днешното забързано и натоварено ежедневие почти на всеки един от нас му  се  налага да се сблъсква със стреса. Всяка една промяна, към която човек трябва да се приспособи, е съпроводена със стрес. Всеки човек има собствени убеждения относно това, колко контрол има и кои неща са вън от него.

 


 

            Тази оценка е важна, защото, когато ние чувстваме нещата вън от нашия контрол, сме под повече стрес. Стресът е по-слаб, когато чувстваме контрол и се грижим за съдбата си.

              Колкото и негативи да носи със себе си стресът трябва да сме наясно, че и той (както всяко нещо) има своите позитивни страни. Той е уникалният житейски опит от пътя за духовно развитие, съзряване, придобиване на мъдрост, осмисляне на живота и връзката с останалите човешки и чувстващи същества. Стресът може да ни учи, развие или убие. Важното е как го приемаме и как се научаваме да го управляваме. Необходимо е да разчитаме навреме симптомите му и да се справяме адекватно със ситуациите на стрес като трансформираме негативните преживявания в позитивни, като изграждаме ефективни стратегии за справяне със стреса, а ефективните стратегии са тези, при които човек има преживяването, че има контрол над ситуацията и може да организира и контролира преодоляването на стреса.

              Чрез тренинга "Контрол над стреса за ефективна работа в екип" ние Ви предлагаме:

  • Осведоменост за същността и фазите, през които преминава състоянието на стрес;
  • Да установявате навременно високото ниво на стрес сред персонала;
  • Бързо да разпознавате стресогенните фактори;
  • Да знаете как да преодолявате стресорите за Вас и Вашия екип;
  • Как да поддържате психоемоционалното си състояние в стресови ситуации - технически и практически стратегии;
  • Лична програма за справяне със стреса на работното място;
  • Изграждане на сигурност и позитивни нагласи в работната среда.