Тренингът "Ръководене на служители" е предназначен за собственици и мениджъри на фирми и организации, директори, HR-мениджъри.

 

 

      В програмата са включени следните теми:

  • как да подберем и адаптираме персонала си;
  • ефективни техники за управление на персонала;
  • атестация и оценка на персонала;
  • как да развием и обучим персонала си;
  • как успешно да мотивираме персонала.

      Тренингът се извършва чрез лекции, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси.