Тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отделите по персонала.

 

 

            В тренинга "Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление" Ви предлагаме следните теми:

  • какво трябва да знае ръководителят за конфликтите;
  • причини за възникване на конфликтите в организацията;
  • типове конфликти в организацията;
  • динамика на конфликта;
  • позиции и интереси на страните в конфликта;
  • способи за ефективно управление на конфликтите;
  • работа със скритите или неосъзнати конфликти между служителите;
  • асертивно поведение в конфликтите;
  • как да се дава позитивна или негативна обратна връзка на служителите, за да не стане тя причина за възникване на конфликт.