Семинарът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отдели за управление на персонала.

Оценяването на персонала е важно, за да се увеличи контрола над ефективността на персонала, а следователно и ефективността на бизнеса. Крайната цел на процеса е измерване на параметри, на които можем да влияем, за да оптимизираме качеството на работа в компанията.

Мотивацията и лоялността са необходими условия при предотвратяването на евентуален саботаж, кражба или изтичане на информация.

Благополучното развитие на организацията в голяма степен зависи именно от лоялността. Като всеки процес, тя също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е ценно и практично, защото усилията за създаването му неминуемо се възвръщат.

Напредъкът в бизнеса е основна цел на всяка организация. Естествено, за нейното постигане са необходими много желание и труд. Създаването на успешни екипи се основава на управлението на силните страни на хората.

Семинарът е предназначен за собственици и ръководители на компании, организации и учебни отдели.

Семинарът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на персонала по отделите.

Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда.

Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

Семинарът "Ръководене на персонала" е предназначен за собственици и мениджъри на фирми и организации, директори, HR-мениджъри.

Страници