Уъркшопът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

 


      Темите, които са застъпени в уъркшопа "Вътрешен треньор на фирмата", са:

  • какво представлява новата форма на обучение и защо е толкова ефективна;
  • етапи в развитието на групата и поведението на треньора на всеки етап;
  • груповата динамика и нейното управлвние;
  • мотивация на участниците;
  • инструменти на треньора;
  • алгоритъм за създаване на обучението;
  • методи на бизнес тренинга - фасилитация, модерация, мини лекция, ролеви игри, групова дискусия;
  • организиране и протичане на бизнес тренинга;
  • резултати от проведения тренинг и тяхното оценяване;
  • управление на времето.