Вашият имидж са Вашите цели!

Външният вид издава отношението към себе си, към околните и към средата.  Чрез имиджа си ние заявяваме себе си - своите достойнства, способности и таланти, стремежи и претенции да заемем едно или друго място в обществото или в деловия свят.

Успелите хора често прибягват до услугите на професионалисти в това отношение, защото деловата среда е изключително претенциозна. Ако знаете как да се представите в различни официални ситуации, ще подобрявате своя социален и бизнес статут.

 

 

Благодарение на обучението „Делови вид на професионалиста” Вие:

  • Откривате тайните за личния си делови стил;
  • Осъзнавате причините за значението на външния вид и неговата роля при формирането на първо впечатление;
  • Усвоявате методите за поддържане на практичен и неустоим бизнес имидж;
  • Откривате най-печелившия модел за вида Ви спрямо работното място, отрасълът, в който работите, заеманата от Вас длъжност.

Тренингът е подходящ за:

  • Бизнес партньори и сътрудници;
  • Служители с представителни функции;
  • Предприемачи, преподаватели, служители в държавни и медицински учреждения;
  • Политически представители;
  • Всички, които искат да представят себе си по изключителен начин още от пръв поглед.