Чрез този уъркшоп Вие ще придобиете ефективни умения как да запознаете Вашите ученици с континента Европа, неговата география, история и култура, както и със същността, функцията и целите на ЕС. Чрез техниките и уменията, заложени в това обучение, Вие не само ще дадете теоретични знания на децата, но и ще провокирате у тях интерес, размишления и дебати по актуални теми.

 

 

            Уъркшопът е предназначен за педагози както от детските градини, така и от училищата.