„Не търси сила и увереност извън себе си, защото те идват отвътре!”

       Увереността в себе си е печелившият фактор за постигане на големи резултати, както в бизнеса, така и в личния живот. Уверените хора са харесвани и успяват доказано по-бързо и по-лесно.

     Уменията за преодоляване на неувереността се постигат чрез пълното познаване на психическите процеси, които протичат в съзнанието Ви при заплахи, проблеми, конфликти.

     Стратегиите, които предлага уъркшопа, повишават индивидуалния потенциал, показват на практика как да преодолеете страховете си и лесно да станете уверен.

      По забавен и свеж начин нашите опитни треньори Ви помагат да осъзнаете и използвате съвършено умения за уверено самовъзприемане, общуване, поведение и изразяване пред аудитория.

 


                Кратката теоретичната част на уъркшопа предлага видовете увереност и как се формира тя.

            Преобладаващата практическа част на уъркшопа „Ефективна увереност” обещава:

  • Умения за постигане на увереност в належащи моменти;
  • Външно показване на сила чрез жестове, мимики, стойка и походка;
  • Умения за увереност като практичен и стимулиращ фактор в общуването;
  • Уверена реч пред публика традиционни и ексклузивни ситуации;
  • Практически примери за овладяване на увереност за индивидуалния опит.

              Възприятието е реалност – колкото по-уверен си в себе си, толкова по-голяма е вероятността за успех!