Компетенциите са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията.

               Целите на уъркшопа, който Ви предлагаме, са:

  • да формира представата за мястото на компетенциите в управлението на персонала;
  • разкриване на методите за проектна разработка на компетенциите в организацията;
  • формиране на навици за използване на компетенциите в съвременните HR-технологии.

 

 

            Програмата на уъркшопа включва:

  • въвеждане и изясняване на понятията компетенция и компетентност;
  • компетенциите - мит и реалност в съвременната HR-практика;
  • структура и съдържание на компетенциите;
  • модели компетенции;
  • поведенчески индикатори и скали за оценка ефективността на компетенциите в съответствие с нивото на усвоените знания;
  • формиране на системата за компетенции в организацията;
  • използване на компетенциите в управлението на персонала.